Sr. No House Mas./Mis. Name of the teacher
1 House Master Dhananjay Paralkar
2 Asso. House Mistress Seema Dayma
3 House Teachers Jayant Charthankar
4 House Teachers Shweta Ranjan
5 House Teachers Sharayu Muley
6 House Teachers Sunita Soitkar
7 House Teachers Viddya Podwal
8 House Teachers Satish Pagare
9 House Teachers Sarita Jaiswal
10 House Teachers Roopali Thosar
11 House Teachers Supriya Bhoraskar
12 House Teachers Madhavi Satalkar
School Council Committee 2016-17 Athrveda
Captain Fatema Hussain Atharva Chavan
Vice Captain Poornima Dwivedi Vaibhavi Gobre
Discipline Captain Neha Yadkikar Riya Pallewad
Discipline Captain Shridhar Bajaj Shaunak Date
CCA Captain Suhani Jain Vishakha Phulare
CCA Captain Yashraj Sonawane Aparajita Ranveer
Academic Captain Sherya Londhe Prathamesh Anwekar
Academic Captain Swarom Padalkar Shreya Deshpande
Sports Captain Shravan Darak Akash Rajput
Sports Captain Ritika Agrawal Janhvi Jadhav